วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ปัญหาคือ อะไร


ปัญหา คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะ ที่ตนยังมีช่องว่าง ไม่สามารถมองเห็น ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ และไม่รู้ว่าวิธีการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่ตกนั้นได้


ปัญหา เกิดขึ้น และมีอุปสรรคขัดขวางทำให้เราไม่สามารถก้าวไปถึงจุดหมายที่กำหนดให้


ปัญหา คือ การที่บุคคลไม่สามารถ นำเอาความรู้เดิม หรือ ประสบการณ์เดิมมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้ ทำให้เกิดความวุ่นวายสับสน คือ ตัวปัญหาคือมา


เทบอมบ์....

3 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ก็ดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำไมต่องมีปัญหาในชีวิต

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ใช่แฟนเราบอกว่าเรา เปนตัวปัญหา